STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
61 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202270009244 22/11/2022 Hài lòng
62 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 202270009307 24/11/2022 Bình thường
63 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025259 30/11/2022 Hài lòng
64 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025259 30/11/2022 Hài lòng
65 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006344 01/12/2022 Hài lòng
trang 3/3
30
Hiển thị 61 - 65 của 65 kết quả.