STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
22 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020265 26/04/2022 Hài lòng
23 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020140 28/04/2022 Hài lòng
24 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020386 07/05/2022 Hài lòng
trang 8/22
3
Hiển thị 22 - 24 của 65 kết quả.