STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
19 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020160 25/04/2022 Hài lòng
20 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020215 26/04/2022 Hài lòng
21 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020265 26/04/2022 Hài lòng
trang 7/22
3
Hiển thị 19 - 21 của 65 kết quả.