STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
7 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018238 17/02/2022 Hài lòng
8 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018505 02/03/2022 Hài lòng
9 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018614 05/03/2022 Hài lòng
trang 3/22
3
Hiển thị 7 - 9 của 65 kết quả.