STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
64 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025259 30/11/2022 Hài lòng
65 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006344 01/12/2022 Hài lòng
trang 22/22
3
Hiển thị 64 - 65 của 65 kết quả.