STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
61 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202270009244 22/11/2022 Hài lòng
62 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 202270009307 24/11/2022 Bình thường
63 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025259 30/11/2022 Hài lòng
trang 21/22
3
Hiển thị 61 - 63 của 65 kết quả.