STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
58 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025066 14/11/2022 Hài lòng
59 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202290000047 21/11/2022 Hài lòng
60 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202290000047 21/11/2022 Hài lòng
trang 20/22
3
Hiển thị 58 - 60 của 65 kết quả.