STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140016893 14/01/2022 Bình thường
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140016836 Trạng thái hồ sơ: Hồ sơ hoàn thành mà ra UBND thì bảo khi nào phường gọi thì mới ra lấy. Thủ tục ĐKKD quy định 3~5 ngày mà cả tuần chưa lấy được. 17/01/2022 Không hài lòng
6 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140017267 19/01/2022 Hài lòng
trang 2/22
3
Hiển thị 4 - 6 của 65 kết quả.