STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
55 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024429 12/10/2022 Hài lòng
56 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024656 27/10/2022 Hài lòng
57 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024981 07/11/2022 Hài lòng
trang 19/22
3
Hiển thị 55 - 57 của 65 kết quả.