STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
52 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024128 27/09/2022 Hài lòng
53 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024276 Tiếp nhận hồ sơ quá lâu 03/10/2022 Không hài lòng
54 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024333 06/10/2022 Không hài lòng
trang 18/22
3
Hiển thị 52 - 54 của 65 kết quả.