STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
49 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023762 12/09/2022 Hài lòng
50 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2022250006895 19/09/2022 Hài lòng
51 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023959 22/09/2022 Hài lòng
trang 17/22
3
Hiển thị 49 - 51 của 65 kết quả.