STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
46 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023365 26/08/2022 Hài lòng
47 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023601 05/09/2022 Hài lòng
48 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023714 11/09/2022 Hài lòng
trang 16/22
3
Hiển thị 46 - 48 của 65 kết quả.