STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
43 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2021250005831 Rất tốt 22/08/2022 Hài lòng
44 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2022250006884 25/08/2022 Hài lòng
45 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023424 26/08/2022 Hài lòng
trang 15/22
3
Hiển thị 43 - 45 của 65 kết quả.