STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
40 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140023107 05/08/2022 Hài lòng
41 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140023170 09/08/2022 Hài lòng
42 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202270008708 12/08/2022 Hài lòng
trang 14/22
3
Hiển thị 40 - 42 của 65 kết quả.