STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
37 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 2022140022333 07/07/2022 Hài lòng
38 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2022140022477 12/07/2022 Hài lòng
39 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140022576 14/07/2022 Hài lòng
trang 13/22
3
Hiển thị 37 - 39 của 65 kết quả.