STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
31 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250005786 27/05/2022 Hài lòng
32 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006550 30/05/2022 Bình thường
33 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006696 02/06/2022 Hài lòng
trang 11/22
3
Hiển thị 31 - 33 của 65 kết quả.