STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
28 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2022140020808 25/05/2022 Hài lòng
29 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250005078 26/05/2022 Hài lòng
30 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2021250005968 27/05/2022 Hài lòng
trang 10/22
3
Hiển thị 28 - 30 của 65 kết quả.