Tỉ lệ đánh giá dịch vụ công trực tuyến

Tổng lượt đánh giá
62
Không hài lòng
7
Hài lòng
55