Tỉ lệ đánh giá dịch vụ công trực tuyến

Tổng lượt đánh giá
4
Không hài lòng
1
Hài lòng
3