Tỉ lệ đánh giá dịch vụ công trực tuyến

Tổng lượt đánh giá
7
Không hài lòng
2
Hài lòng
5