Góp ý kiếnMọi ý kiến góp ý của Công dân và Doanh nghiệp sẽ giúp cho dịch vụ công tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện hơn.

Tệp tin đính kèm Tệp tin đính kèm có dung lượng nhỏ hơn 97656250 GB. Tên tệp tin không dấu, không khoảng trắng và không có các ký tự sau: \/:?*"<>

 

Cổng thông tin điện tử                          

UBND Quận Tân Bình                      

Thành phố Hồ Chí Minh                          

  Địa chỉ: 387A Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM                                     
  Hotline: (028) 5434 1501   Fax: (028) 5434 1510                                      

   Email: tanbinh@tphcm.gov.vn                                     

©2021 - Bản quyền nội dung thuộc UBND Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh