Góp ý kiếnMọi ý kiến góp ý của Công dân và Doanh nghiệp sẽ giúp cho dịch vụ công tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện hơn.

Tệp tin đính kèm Tệp tin đính kèm có dung lượng nhỏ hơn 97656250 GB. Tên tệp tin không dấu, không khoảng trắng và không có các ký tự sau: \/:?*"<>

UBND Quận Tân Bình Cổng dịch vụ trực tuyến

Địa chỉ: 387A Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 5434 1507 (Hỗ trợ kỹ thuật)

  • Hỗ trợ trực tuyến

  • Bộ phận tiếp nhận (028) 54341501
  • Tải ứng dụng
    NewSaigonSoft NewSaigonSoft