Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND quận Tân Bình về ban hành quy trình phê duyệt quỹ tiền lương và tiền thưởng đối với viên chức quản lý và người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận Tân Bình

Tải tập tin đính kèm tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA