Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 về quản lý và tự cân đối, sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn quận Tân Bình

Tải tập tin đính kèm tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA