Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Tuyển dụng Công chức năm 2023

Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 1519/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2023. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cần tuyển 13 công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường với chức danh và số lượng cụ thể như sau:
+ Công chức Văn phòng - Thống kê: 03 người (Phường 1: 01; Phường 9: 01; Phường 12: 01);
+ Công chức Văn hóa - Xã hội: 01 người (Phường 7);
+ Công chức Tài chính - Kế toán: 05 người (Phường 2: 01; Phường 6: 01; Phường 7: 01; Phường 8: 01; Phường 12: 01);
+ Công chức Tư pháp - Hộ tịch: 01 người (Phường 7);
+ Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường: 03 người (Phường 8: 01; Phường 13: 01; Phường 14: 01).

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA