Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 21/09/2023)

Kinh tế - Tài chính Kinh tế - Tài chính

Văn hóa xã hội Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Quy hoạch - Dự án Quy hoạch - Dự án

Quay lại

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật” với hình thức tuyên truyền phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng

Công tác phòng chống tham nhũng là một trong những công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đã tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật” với hình thức tuyên truyền phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng cho toàn thể viên chức tại đơn vị.

 Thực hiện theo Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023, Hội nghị “Ngày pháp luật” được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực tổ chức vào ngày 10/4/2023, do ông Trịnh Công Hầu – Giám đốc thực hiện báo cáo nội dung. Nội dung tuyên truyền tập trung về: Phòng ngừa tham nhũng, phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng chống tham nhũng; hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Buổi tuyên truyền đã giúp cho viên chức hiểu, nắm vững nội dung, quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị./.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC QUẬN TÂN BÌNH.

 

Thông tin hoạt động 15 phường Thông tin hoạt động 15 phường

Tin tức Media Tin tức Media

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 8 0 0

Số lượng truy cập: 5 7 9 5 6 0 0 0