Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 25/02/2023 ĐẾN NGÀY 02/03/2023)

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 25/02/2023 ĐẾN NGÀY 02/03/2023)
STT SỐ BIÊN NHẬN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PH GPXD
SỐ GPXD NGÀY KÝ
1 202370009547 HÀ THỊ DUYÊN (ĐẠI DIỆN) Số 766/70 CMT8 5 73 27-02-23
2 202370009548 ĐỖ THỊ THANH BÌNH Số 88/19  PHAN SÀO NAM 11 74 27-02-23
3 202370009553 PHAN THỊ HOA Số 23/25 BÙI THẾ MỸ 10 75 27-02-23
4 202370009556 PHẠM ĐÌNH ANH DŨNG Số 87/153/9 NGUYỄN SỸ SÁCH 15 76 27-02-23
5 202370009570 ÂU TIẾN NGHĨA Số 2/13  NGUYỄN SỸ SÁCH 15 77 27-02-23
6 202370009576 DIỆP VĂN ĐỊNH - DIỆP VĂN PHÚ Số 403A  ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH 14 78 27-02-23
7 202370009554 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Số 18/2A TRẦN VĂN HOÀNG 9 79+79A 27-02-23
8 202370009528 NGUYỄN HUY THẢO DU Số 197 HOÀNG HOA THÁM 13 80 27-02-23
9 202370009558 LỮ TUYỀN HÀO Số 78/17  BA VÂN 14 81 27-02-23
10 202370009559 TRẦN DUY NGỌC Số 287  PHẠM VĂN BẠCH 15 82 27-02-23
11 202370009497 BÙI THỊ MỸ HIỀN Số 947/62  CÁCH MẠNG THÁNG 8 7 83 27-02-23
12 202370009562 VÕ THÀNH TRUNG Số 415/31  TRƯỜNG CHINH 14 84 27-02-23
13 202370009565 PHÚN SAU VÀN Số 312/14  ĐƯỜNG ÂU CƠ 10 85 27-02-23
14 202370009569 ÂU TIẾN NGHĨA Số 2/11  NGUYỄN SỸ SÁCH 15 86 27-02-23
15 202370009578 NGUYỄN VĂN THUẬN Số 1235/1A  ĐƯỜNG HOÀNG SA 5 87 27-02-23
16 202370009580 NGUYỄN VĂN MÂU Số 536/45  ÂU CƠ 10 88 27-02-23
17 202370009557 BÙI VĂN MIỀN Số 536/43/84 ÂU CƠ 10 89 01-03-23

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA