Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 11/03/2023 ĐẾN NGÀY 17/03/2023)

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 11/03/2023 ĐẾN NGÀY 17/03/2023)
STT SỐ BIÊN NHẬN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PH GPXD
SỐ GPXD NGÀY KÝ
1 202370009612 HUỲNH VIỆT LONG Số 43  HOA THÁM 13 117 14-03-23
2 202370009614 PHẠM HỮU THỰC Số 72/3  GIẢI PHÓNG 4 118 14-03-23
3 202370009615 TRẦN MINH ĐỨC Số 9  CỐNG LỞ 15 119 14-03-23
4 202370009618 CAO THỊ BÉ TƯ Số 307  PHẠM VĂN BẠCH 15 120 14-03-23
5 202370009620 NGUYỄN ĐÌNH LỄ Số THỬA 406 TỜ 31 LẠC LONG QUÂN 9 121 14-03-23
6 202370009624 NGUYỄN THÀNH NHÂN Số 15/1  ĐƯỜNG C1 13 122 14-03-23
7 202370009646 TRÀ THANH HUỲNH Số 185/72  NI SƯ HUỲNH LIÊN 10 123 15-03-23
8 202370009489 NGUYỄN THÚY HIỀN - NGUYỄN NGỌC LAM Số 248/32  NGUYỄN THÁI BÌNH 12 124 15-03-23
9 202370009626 NGUYỄN ĐÌNH LỄ Số THỬA 423 TỜ 31 LẠC LONG QUÂN 9 125 15-03-23
10 202370009627 PHÙNG KIÊN MINH Số 322/6/16  ÂU CƠ 10 126 15-03-23
11 202370009628 NGÔ PHẠM BẢO CHÂU Số 237  BÙI THỊ XUÂN 1 127+A 15-03-23
12 202370009629 NGUYỄN NGỌC LINH Số 1A  PHÚ HÒA 7 128 15-03-23
13 202370009633 VĂN THỊ THỦY Số 258/10  PHẠM VĂN BẠCH 15 129 15-03-23
14 202370009634 TRƯƠNG VĂN CÔNG Số 72  NGUYỄN BÁ TÒNG 12 130 15-03-23
15 202370009635 NGUYỄN HUY TÂN Số 51B  ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG 4 131 15-03-23
16 202370009637 LÊ THỊ MINH HƯƠNG Số 61/28A  ĐƯỜNG SỐ 1 10 132 15-03-23
17 202370009640 NGUYỄN VĂN ĐỨC Số 508/16  TRƯỜNG CHINH 13 133 15-03-23
18 202370009641 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG Số 52/37/24  NGUYỄN SỸ SÁCH 15 134 15-03-23
19 202370009643 VŨ THỊ BÍCH VÂN Số 11  ĐÔNG SƠN 7 135 15-03-23
20 202370009688 LÊ THỊ ÁNH THẢO Số 86/5  PHỔ QUANG 2 136 16-03-23
21 202370009668 NGUYỄN TRỌNG CHU Số 36/8  MAI KHÔI 7 137 17-03-23

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN TÂN BÌNH.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA