Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 03/03/2023 ĐẾN NGÀY 10/03/2023)

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 03/03/2023 ĐẾN NGÀY 10/03/2023)
STT SỐ BIÊN NHẬN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PH GPXD
SỐ GPXD NGÀY KÝ
1 202370009552 BÙI GIÁO Số 371 TRƯỜNG CHINH 14 90 06-03-23
2 202370009574 NGUYỄN THỊ TÚ QUỲNH Số 100/37  ĐẤT THÁNH 6 91 06-03-23
3 202370009582 LÊ HỒNG ĐÀO Số 374/1/3  ÂU CƠ 10 92 06-03-23
4 202370009584 NGUYỄN TẤN LONG Số 186  ĐẤT THÁNH 6 93 06-03-23
5 202370009589 ĐẶNG DUY ĐẠO Số 33C  TRUNG LANG 12 94 06-03-23
6 202370009577 CAO THỊ NGỌC ẨN Số THỬA 425 TÒ 2   15 95 07-03-23
7 202370009579 NGUYỄN THỊ THU TRỌNG Số 25/12-14  TÁI THIẾT 11 96 07-03-23
8 202370009585 NGUYỄN THỊ BÍCH DUNG Số 1017/6/37  LẠC LONG QUÂN 11 97 07-03-23
9 202370009587 LÂM BÌNH TRUNG Số 228  TRƯỜNG CHINH 13 98 07-03-23
10 202370009588 VŨ XUÂN VƯỢNG Số 62/5  NHẤT CHI MAI 13 99 07-03-23
11 202370009592 HỒ HỒNG SƠN Số 210  BÀU CÁT 11 100 07-03-23
12 202370009593 PHẠM HÀ DŨNG Số 77  LAM SƠN 2 101 07-03-23
13 202370009603 LƯU VĂN THÔNG Số 766/95/2  CÁCH MẠNG THÁNG 8 5 102 08-03-23
14 202370009605 NGUYỄN ĐOAN Số 87/57/13  NGUYỄN SỸ SÁCH 15 103 08-03-23
15 202370009606 HUỲNH THỊ THÚY LOAN Số 61/38 BÌNH GIÃ 13 104 08-03-23
16 202370009607 LÊ THỊ CHUYÊN Số 50/18  NHẤT CHI MAI 13 105 08-03-23
17 202370009608 TRẦN KHƯƠNG Số 58/64  ÂU CƠ 9 106 08-03-23
18 202370009610 BÙI THỊ CÚC Số 3/4 NGUYỄN PHÚC CHU 15 107 08-03-23
19 202370009611 PHÙNG THỊ HUYỀN Số 29/13  NGUYỄN HỒNG ĐÀO 14 108 08-03-23
20 202370009617 PHAN HỮU HÙNG Số 3A  ĐƯỜNG BA GIA 7 109 08-03-23
21 202370009619 VĂN CÔNG ĐẠT Số 72  TÁI THIẾT 11 110 08-03-23
22 202370009594 TRƯƠNG THỊ BÍCH VÂN Số 53 A4 12 111 08-03-23
23 202370009595 LIÊNG A MÙI Số 338/7/20  ÂU CƠ 10 112 08-03-23
24 202370009596 NGUYỄN NGỌC VINH Số 54/33 DUY TÂN 8 113 08-03-23
25 202370009597 ĐOÀN THỊ DIỄM THU Số 2/32C ĐẤT THÁNH 6 114 08-03-23
26 202370009598 NGUYỄN HÙNG MINH Số 70/26/7  NGUYỄN SỸ SÁCH 15 115 08-03-23
27 202370009632 VÕ CHÍ HIỀN Số 536/45D  ĐƯỜNG ÂU CƠ 10 116 08-03-23

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA