Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP VỀ THÔNG TRI 08 HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHÓA IX

CTV. Lê Văn Ngọc


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website