Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Tổ chức tuyên truyền phổ biến về phòng, chống mại dâm và mua bán người cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận Tân Bình

Nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn quận Tân Bình tham gia phòng, chống mại dâm và mua bán người; chủ động ngăn ngừa, góp phần làm giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm và mua bán người; ngăn chặn không để tệ nạn mại dâm và mua bán người xâm nhập vào trong đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn quận Tân Bình.

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 189/KH-HĐPH ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch số 105/KH-UBND-DT ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về phòng, chống mại dâm và mua bán người trong đồng bào các dân tộc giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn quận, ngày 17 tháng 6 năm 2022, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Phòng Tư pháp, Văn Phòng Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân Phường 10 xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và mua bán người cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn quận.

          Tại buổi tập huấn, bà Hoàng Thanh Thảo – Chuyên viên Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã Thành phố giới thiệu các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống mại dâm và mua bán người (Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản pháp luật có liên quan). Qua buổi tập huấn giúp các đồng bào các dân tộc trên địa bàn quận nhận biết được các biến tướng hiện nay trong hoạt động mại dâm; các hành vi, thủ đoạn nhằm dụ dỗ người nhẹ dạ, cả tin để thực hiện việc mua bán người và các biện pháp nhận biết để phòng, chống việc mua bán người. Từ đó cùng chung tay ngăn chặn không để tệ nạn mại dâm và mua bán người xâm nhập vào trong đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn quận.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA