Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI - THÔNG TIN DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ĐỔI NGOẠI TỆ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH

Thị trường tiền tệ, ngoại hối nói chung và trên địa bàn Thành phố nói riêng trong thời gian qua hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả. Kết quả này hội tụ bởi nhiều yếu tố, từ cơ chế chính sách, quản lý điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến công tác quản lý nhà nước và sự phối hợp quản lý giữa Sở, ngành, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức trên địa bàn với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.Hồ Chi Minh.

Như đã biết, việc mua, bán ngoại tệ, việc chi, trả ngoại tệ và thu đổi ngoại tệ đúng quy định chỉ được thực hiện tại các Ngân hàng được phép hoặc các đại lý ủy quyền được phép. Mọi hành vi mua, bán, sử dụng ngoại tệ đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của người dân và doanh nghiệp chỉ được đáp ứng và thực hiện thông qua 02 kênh:

- Hoạt động ngoại hối của các tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép.

- Hoạt động đại lý đổi ngoại tệ tại các địa điểm được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cấp phép theo quy định tại Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Các đại lý đổi ngoại tệ này chỉ được dùng Đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam.

Trên địa bàn quận Tân Bình hiện có 20 đại lý đổi ngoại tệ tại các địa điểm được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cấp phép theo quy định. Tổ chức, cá nhân hoạt động mua, bán ngoại tệ và sử dụng ngoại tệ bất hợp pháp sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Để tiếp tục đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.Hồ Chi Minh sẽ thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Tân Bình kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực có liên quan đến công tác quản lý ngoại hối và vàng; tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp để thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng và phát triển, nhất là những lĩnh vực du lịch, dịch vụ và xuất nhập khẩu.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA