Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Mời tham dự các chương trình, sự kiện trong khuôn khổ Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu năm 2023

     Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 2671/SCT-QLXNK về việc mời tham dự các chương trình, sự kiện trong khuôn khổ Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu năm 2023.

     Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, có thương hiệu đến các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài, tăng cường kết nối giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của quận Tân Bình, Phòng Kinh tế thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn quận đăng ký tham dự các chương trình, sự kiện trong khuôn khổ Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu năm 2023.

     Nội dung chi tiết về các sự kiện, thời gian, địa điểm tổ chức, đăng ký tham dự được thể hiện cụ thể trong Công văn số 2671/SCT-QLXNK ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Sở Công Thương.

Phòng Kinh tế./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA