Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG VI PHẠM KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2020/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC

Cục Thuế Thành phố vừa ban hành Thông báo số 7592/TB-CTTPHCM ngày 25 tháng 4 năm 2023 về việc cảnh báo tình trạng vi phạm khi sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Theo đó, đưa ra 07 nhóm hành vi bị nghiêm cấm: trong quản lý thuế; trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ; về thuế, hóa đơn; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ; về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử để cánh báo đến Người nộp thuế. Đồng thời, tại Thông báo có nêu rõ trách nhiệm của người bán, người mua khi thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ và Biện pháp giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý hóa đơn và ngăn chặn gian lận hóa đơn điện tử.

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình thông tin đến quý Tổ chức, Doanh nghiệp, Hộ, cá nhân trên địa bàn quận Thông báo số 7592/TB-CTTPHCM ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Cục Thuế Thành phố để lưu ý và đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế.

Trân trọng!

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA