An toàn vệ sinh thực phẩm - Vệ sinh môi trường
Tổng hợp tin tức về các hoạt động An toàn vệ sinh thực phẩm - Vệ sinh môi trường của các đơn vị trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Văn bản về việc ngưng cấp giấy chứng nhận An toàn thực phẩm

Văn bản số 417/UBND-VX ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc ngưng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm. Xem chi tiết tại đây

 

Văn bản số 2069/UBND-VX ngày 17/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc triển khai quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh danh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn quận. Xem chi tiết tại đây

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 21/03/2023)

Liên kết Website Liên kết Website