An toàn vệ sinh thực phẩm - Vệ sinh môi trường
Tổng hợp tin tức về các hoạt động An toàn vệ sinh thực phẩm - Vệ sinh môi trường của các đơn vị trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHỢ, SIÊU THỊ, CƠ SỞ, CỬA HÀNG KINH DOANH DỊCH VỤ, HÀNG HÓA LƯƠNG THỰC...

TẢI TIN TẠI ĐÂY

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 21/03/2023)

Liên kết Website Liên kết Website