Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng thực hiện xử lý phản ánh lĩnh vực trật tự đô thị trên hệ thống 1022

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng thực hiện xử lý phản ánh lĩnh vực trật tự đô thị trên hệ thống 1022

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA