Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 8 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH SỐ 85-QĐ/TW NGÀY 07/10/2022 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THIẾT LẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN TRÊN MẠNG INTERNET, MẠNG XÃ HỘI

Sáng ngày 17/5/2023, Đảng ủy phường 8 tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng internet, mạng xã hội.

Đến tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Ông Dương Thế Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Ông Lê Huỳnh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường cùng với sự tham dự của các Đảng ủy viên, các ban ngành, đoàn thể và 255 đảng viên trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, Ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ/Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quán triệt những nội dung chủ yếu trong Quy định số 85-QĐ/TW và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW. Đồng chí cho biết, Quy định số 85-QĐ/TW là quy định mới, được ban hành với mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo đó, có 5 nội dung cơ bản trong Quy định 85 mà các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai thực hiện; 6 nội dung cơ bản về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và 3 hành vi vi phạm Quy định 85 mà cán bộ, đảng viên cần tránh. Đồng chí cũng thông tin đến đại biểu thực trạng, tình hình người dùng tham gia các mạng xã hội hiện nay; cách thức để nhận diện các tin giả, xấu, độc, thông tin sai trái trên mạng xã hội; từ đó, nhận biết các tin thật và các phương thức lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội… Xác định việc tham gia mạng xã hội rất phức tạp, đồng chí chia sẻ, có “5 Không” để mỗi người tự nhắc nhở mình (Không tin ngay, Không vội đăng tải, Không thêm bớt, Không vội chia sẻ, Không bị kích động và xúi giục) để tham gia mạng xã hội được tốt hơn; góp phần xây dựng môi trường internet, mạng xã hội an toàn, văn minh.

Qua hội nghị, đã góp phần nêu cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi thiết lập, sử dụng tài khoản cá nhân của minh một cách hiệu quả trên không gian mạng để từng bước góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Internet và mạng xã hội.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 8

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA