Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và văn bản chỉ đạo điều hành

- Quyết định số 53/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận ngày 26 tháng 4 năm 2018 về Quy chế quản lý, sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và theo dõi ý kiến chỉ đạo

Tải tập tin hướng dẫn sử dụng phần mềm tại đây và Giải nén bằng phần mềm Winrar

- Hướng dẫn bổ sung sử dụng phần mềm tại đây

- Hướng dẫn xử lý chỉ đạo trễ hạn (Không thực hiện tin nhắn SMS) trên phần mềm tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA