Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thông tư 79/2022/BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Chi cục Thuế quận Tân Bình trân trọng gửi đến người nộp thuế toàn văn Thông tư số 79/2022/BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành.
Toàn văn Thông tư như sau: (Đính kèm)

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207192,

Chi cục Thuế Quận Tân Bình thông báo đến người nộp thuế được biết và thực hiện.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA