Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

THÔNG BÁO V/v Thay đổi thông tin tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu của người sử dụng các ứng dụng CNTT đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục thuế

Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế, từ ngày 01/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ sử dụng các hệ thống CNTT đáp ứng triển khai hoá đơn điện tử, Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế thông báo về việc tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu của người sử dụng cụ thể như sau:

1. Thời gian, phạm vi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ:

1.1 Hỗ trợ về ứng dụng Hoá đơn điện tử. Từ ngày 11/01/2023, Cục CNTT sẽ thay đổi đầu số tiếp nhận hỗ trợ các ứng dụng CNTT đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế là Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử thuộc Cục CNTT.

Tổng đài hỗ trợ (24/7): 024.730.55999, máy nhánh:

+ Bấm phím 1: Nếu người sử dụng là Doanh nghiệp

+ Bấm phím 2: Nếu người sử dụng là Cá nhân, Hộ kinh doanh

+ Bấm phím 3: Nếu người sử dụng là Đơn vị, Tổ chức khác (bao gồm các Cục Thuế).

+ Bấm phím 0: Để nghe lại dịch vụ

Địa chỉ hòm thư điện tử của Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử thuộc Cục CNTT: nhomhotrohddt@gdt.gov.vn

Phạm vi hỗ trợ: Tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan thuế và các tổ chức, đơn vị liên quan (NSD) trong quá trình khai thác, sử dụng các ứng dụng CNTT đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế triển khai, cung cấp.

1.2 Hỗ trợ liên quan đến chính sách, quy trình nghiệp vụ Hoá đơn điện tử.

Các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến chính sách, quy trình nghiệp vụ, các đơn vị chức năng Cục Thuế và người nộp thuế vẫn liên hệ với Trung tâm điều hành Hóa đơn điện tử qua email đường dây nóng và số điện thoại hỗ trợ: 024.335.99333 để được xử lý. Lưu ý: Các cuộc gọi đến tổng đài Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế được ghi âm nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ người nộp thuế.

2. Cách thức hỗ trợ:

Cục CNTT chỉ thay đổi đầu số điện thoại tiếp nhận các yêu cầu về hỗ trợ sử dụng hoá đơn điện tử. Cách thức hỗ trợ vẫn không thay đổi.

Đối với trường hợp NNT thực hiện hoá đơn điện tử qua các tổ chức cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử, tổ chức nhận truyền hoá đơn, NNT sẽ liên hệ với tổ chức cung cấp giải pháp, tổ chức nhận truyền về hoá đơn để được kiểm tra và hỗ trợ. Lưu ý: Các đơn vị tiếp nhận phản ánh của NNT và hỗ trợ trong trường hợp các tổ chức cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử, tổ chức nhận truyền hoá đơn không hỗ trợ. Đối với trường hợp NNT thực hiện hoá đơn kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế không qua tổ chức cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử, NNT sẽ liên hệ với đầu mối hỗ trợ cục CNTT qua đường dây nóng trên. Đối với trường hợp NNT vướng mắc về thủ tục hoặc liên quan đến thủ tục về sử dụng hoá đơn điện tử do lỗi ứng dụng hoá đơn điện tử của Tổng cục Thuế. Ví dụ: Trạng thái NNT không đồng bộ chính xác; đã được cấp mã nhưng không tra cứu trên web hoá đơn của Tổng cục Thuế, các trường hợp sử dụng hoá đơn điện tử từ ứng dụng hoadondientu.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế,... các đơn vị thực hiện gửi yêu cầu qua Hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ CA Service Desk https://hotro.gdt.gov.vn (loại hình HTUD.HDDT). Trong trường hợp có vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ, chính sách: Các đơn vị vẫn phản ánh về trung tâm hoá đơn điện tử Cục Thuế để được tiếp nhận và hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA