Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN

Tải tập tin đính kèm tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA