Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

HƯỚNG DẪN CÁCH TRA CỨU, KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN HỆ THỐNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC THUẾ

Chi cục Thuế Quận Tân Bình hướng dẫn người nộp thuế cách tra cứu, kiểm tra tính hợp lệ của hoá đơn điện tử trên hệ thống hoá đơn điện tử của Tông cục Thuế như sau:

Đính kèm tài liệu

Chi cục Thuế Quận Tân Bình thông tin đến người nộp thuế được biết và thực hiện

Trân trọng./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA