Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

PHƯỜNG 8 TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO ĐỀ ÁN SẮP XẾP KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc sắp xếp khu phố trên địa bàn quận Tân Bình theo quy định của Trung ương, Thành phố.

Mô hình tổ chức tự quản 02 cấp: khu phố; tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng và tồn tại từ những ngày đầu thành lập chính quyền Thành phố cho đến nay. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, mỗi khu phố ở phường, thị trấn có từ 500 hộ gia đình trở lên. Việc sắp xếp lại khu phố góp phần nâng cao hiệu quả, làm tinh gọn bộ máy, năng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương, đồng thời thuận lợi cho công tác bố trí nhân sự điều hành.

  

Ngày 8/9/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sắp xếp khu phố trên địa bàn Phường 8 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường.Tham dự Hội nghị có Bà Lê Thị Phương Thảo – Bí thư Đảng ủy phường; Ông Dương Thế Bình – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường, Ông Lê Huỳnh Thanh - Phó Bí thư/Chủ tịch UBND phường, các ông, bà là Đảng ủy viên, thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố trên địa bàn phường, Cấp ủy chi bộ - Ban điều hành khu phố - Ban công tác Mặt trận 07 khu phố và Ban điều hành 86 Tổ dân phố.

Tại buổi Hội nghị, Ông Lê Huỳnh Thanh - Chủ tịch UBND phường triển khai kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 về sắp xếp khu phố trên địa bàn phường 8, quận Tân Bình theo quy định của Trung ương và dự thảo Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã thảo luận và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ các đại biểu tham dự, trong đó, các ý kiến đều thống nhất với nội dung của Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường như sau:

1. Thực trạng các khu phố của phường

- Tổng số khu phố            : 07 khu phố.

- Tổng số Tổ dân phố     : 87 tổ dân phố.

  

2. Dự kiến sắp xếp khu phố:

- Số khu phố thực hiện sắp xếp: 7/7 Khu phố.

- Số khu phố sau khi sắp xếp: 10 khu phố.

  

* Khu phố 1 (597 hộ gia đình, 2.566 nhân khẩu), từ Tổ dân phố 1 đến Tổ dân phố 15.

- Sáp nhập các Tổ dân phố 1 đến Tổ dân phố 13 của Khu phố 1 cũ và Tổ dân phố 14, 15 của Khu phố 2 cũ.

- Diện tích: 9,90 ha.

* Khu phố 2 (622 hộ gia đình, 2.555 nhân khẩu), từ Tổ dân phố 16 đến Tổ dân phố 33.

- Sáp nhập các Tổ dân phố 16 đến Tổ dân phố 21 của Khu phố 2 cũ và Tổ dân phố 22 đến Tổ dân phố 33 của Khu phố 3 cũ.

- Diện tích: 5,40 ha

* Khu phố 3 (666 hộ gia đình, 1.886 nhân khẩu).

- Sáp nhập các Tổ dân phố 34 đến Tổ dân phố 40 và 01 phần Tổ dân dân phố: 41, 43 của Khu phố 4 cũ.

- Diện tích: 3,90 ha

* Khu phố 4 (602 hộ gia đình, 2.213 nhân khẩu), gồm: Tổ dân phố 49, 51, 53, 54,  56, 57 và 1 phần Tổ dân phố: 50, 52, 55.

- Sáp nhập 1 phần Tổ dân phố 47, 48 của Khu phố 4 cũ và Tổ dân phố:  49, 51, 53, 54, 56, 57 và 1 phần Tổ dân phố: 50, 52, 55 của Khu phố 5 cũ.

- Diện tích: 2,97 ha

* Khu phố 5 (627 hộ gia đình, 2.039 nhân khẩu), gồm: 1 phần Tổ dân phố 47 của Khu phố 4 cũ và các Tổ dân phố từ 58 đến 61, 1 phần Tổ dân phố 50, 52, 55 của Khu phố 5.

- Sáp nhập 1 phần Tổ dân phố 47 của Khu phố 4 cũ và các Tổ dân phố từ 58 đến 61, 1 phần Tổ dân phố 50, 52, 55 của Khu phố 5 cũ.

- Diện tích: 2,25 ha

* Khu phố 6 (676 hộ gia đình, 1.985 nhân khẩu), gồm các Tổ dân phố: 42, 44, 45, 46; 1 phần Tổ dân phố: 41, 43, 47 của Khu phố 4 cũ và 1 phần Tổ dân phố 50 của Khu phố 5 cũ.

- Sáp nhập các Tổ dân phố: 42, 44, 45, 46; 1 phần Tổ dân phố: 41, 43, 47, 48 của Khu phố 4 cũ và 1 phần Tổ dân phố 50 của Khu phố 5 cũ.

- Diện tích: 2,45 ha

* Khu phố 7 (524 hộ gia đình, 1.949 nhân khẩu), từ Tổ dân phố 69 đến Tổ dân phố 75.

- Tách từ Tổ dân phố 69 đến Tổ dân phố 75 của Khu phố 6 cũ.

- Diện tích: 6,92 ha

* Khu phố 8 (562 hộ gia đình, 1.938 nhân khẩu), từ Tổ dân phố 62 đến Tổ dân phố 68.

- Tách từ Tổ dân phố 62 đến Tổ dân phố 68 của Khu phố 6 cũ.

- Diện tích: 2,12 ha

* Khu phố 9 (733 hộ gia đình, 2.067 nhân khẩu), từ Tổ dân phố 82 đến Tổ dân phố 87.

- Tách từ Tổ dân phố 82 đến Tổ dân phố 87 của Khu phố 7 cũ.

- Diện tích: 2,15 ha

* Khu phố 10 (608 hộ gia đình, 1.583 nhân khẩu), từ Tổ dân phố 76 đến Tổ dân phố 81.

- Tách từ Tổ dân phố 76 đến Tổ dân phố 81 của Khu phố 7 cũ.

- Diện tích: 2,19 ha

* HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN:

  

 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 8

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA