Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

PHƯỜNG 8 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 8 NĂM 2023 VỚI CHỦ ĐỀ "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023"

Sáng ngày 30/8/2023, Ủy ban nhân dân Phường 8 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8 tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 8 năm 2023 với chủ đề "Nâng cao chất lượng cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023".

Tham dự Hội nghị có Bà Lê Thị Phương Thảo - Bí thư Đảng ủy phường; Ông Dương Thế Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Ông Lê Huỳnh Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Ông Huỳnh Ngụy Đại Quyền - Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng với sự hiện diện của cấp ủy, Ban điều hành, Ban Công tác mặt trận 7 khu phố và 87 tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng tháng 8 và phương hướng tháng 9 năm 2023 và Bà Mai Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường báo cáo đề dẫn về việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023.

  

Qua đó đã có 4 lượt ý kiến phát biểu đánh giá cao về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân phường trong 8 tháng đầu năm cũng như một vài đề nghị liên quan đến việc thực hiện đến tình trạng ngập nước trên địa bàn phường, vệ sinh môi trường....

  

Kết luận Hội nghị, Ông Lê Huỳnh Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tiếp thu các ý kiến và đề nghị hội nghị tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân phường trong việc giám sát và thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 8

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA