Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO ĐỀ ÁN SẮP XẾP KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Ngày 31/8/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sắp xếp khu phố trên địa bàn Phường 1 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường.

Tham dự Hội nghị có bà Võ Thị Phường – Bí thư Đảng ủy phường; bà Tôn Nữ Hồng Châu – Phó Bí thư / Chủ tịch UBND phường, bà Phan Hoàng Oanh – Đảng ủy viên / Phó Chủ tịch UBND phường; các ông, bà là Đảng ủy viên và thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố trên địa bàn phường.

Tại buổi Hội nghị, bà Phan Hoàng Oanh - Phó Chủ tịch UBND phường triển khai kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 23/8/2023 của Ủy ban nhân dân Phường 1 về sắp xếp khu phố trên địa bàn phường theo quy định của Trung ương; Bà Tôn Nữ hồng Châu – Chủ tịch UBND phường triển khai dự thảo Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã thảo luận và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ các đại biểu tham dự, trong đó, các ý kiến đều thống nhất với nội dung của Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA