Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Back

Về Thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận

Văn bản số 1848/UBND-KSTT ngày 02/10/2020 của Ủy ban nhân dân quận về Thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận. Tải văn bản toàn văn tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA