Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Back

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 ban hành quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình

tập tin đính kèm tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA