Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thông tin tìm kiếm
Tiêu đềTrạng thái
  • Đang xử lý
  • Đã xử lý
  • Đã hoàn thành
Ngày hỏi

STTNgày hỏiTiêu đềNội dung xử lýNội dung trả lời
Không tồn tại dữ liệu
Xử lý kiến nghị cử tri
Xử lý kiến nghị cử tri
Xử lý kiến nghị cử tri
Xử lý kiến nghị cử tri
Xử lý kiến nghị cử tri
Xử lý kiến nghị cử tri
Nhật ký luân chuyển

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 27/03/2023)

Liên kết Website Liên kết Website