Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Back

Phường 7 khởi công Công trình Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường nhiệm kỳ 2020 – 2025

        Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường 7, Quận Tân Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

        Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân Phường 7 về việc thông qua danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 đối với 02 công trình: nâng cấp, sửa chữa hẻm 36 Chử Đồng Tử và hẻm 1073 Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ 1073/3 – 1073/29 Cách Mạng Tháng Tám), theo phương châm “ Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

        Nhằm đảm bảo tiến độ thi công và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 02 công trình theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận. Vào Sáng ngày 10/02/2020, Ủy ban nhân dân phường phối hợp cùng Nhà thầu thi công đã tổ chức Lễ khởi công công trình nâng cấp, sửa chữa hẻm 36 Chử Đồng Tử, cùng dự có các đồng chí đại diện Thường trực Đảng ủy – Thường trực Hội đồng nhân dân – Thường trực Ủy ban nhân dân – Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các đồng chí Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, Cấp ủy – Ban điều hành Khu phố 4, Tổ dân phố 43 và bà con nhân dân đang sinh sống tại hẻm 36 Chử Đồng Tử.

         

 

        Công trình hẻm 36 Chử Đồng Tử có chiều dài 80,82m; Quy mô đầu tư: xây dựng mới hệ thống cống dọc bê tông cốt thép D400, hầm ga thoát nước, mặt đường bê tông xi măng; Tổng mức đầu tư: 443.665.000 đồng, trong đó ngân sách Nhà nước: 399.299.000 đồng, vốn huy động nhân dân: 44.366.000 đồng; Thời gian thi công dự kiến trong vòng 30 ngày.

        Riêng đối với công trình nâng cấp, sửa chữa hẻm 1073 Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ 1073/3 – 1073/29 Cách Mạng Tháng Tám) dự kiến tổ chức khởi công vào ngày 24/02/2020. Công trình hẻm 1073 Cách Mạng Tháng Tám có chiều dài 157,48m; Quy mô đầu tư: xây dựng mới hệ thống cống dọc bê tông cốt thép D400, cống ngang D400, hầm ga thoát nước, mặt đường bê tông nhựa; Tổng mức đầu tư : 1.156.892.000đồng, trong đó ngân sách Nhà nước: 1.041.192.000đồng, vốn huy động nhân dân: 115.700.000đồng; Thời gian thi công dự kiến trong vòng 30 ngày.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website